Uw rechten als patiënt

Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt u toe aan hun zorg. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze kent. Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener. De wet is op 1 april 1995 in werking getreden. Dit e-book geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten die in de WGBO zijn vastgelegd.

ONDERWERPEN