Aanvullende informatie

Als u de gevolgen van een behandeling nog niet volledig overziet, kunt u de behandeling uitstellen. Dat geeft u de ruimte om extra informatie te verzamelen, totdat u antwoord heeft op al uw vragen. Dat kunt u op verschillende manieren doen.

Uw eigen zorgverlener

U bespreekt uw vragen en twijfels met uw eigen zorgverlener. Deze zal zo goed mogelijk uw vragen beantwoorden en uw onzekerheid proberen weg te nemen.

Uw huisarts

U vraagt uw huisarts naar zijn mening over de behandeling. Als hij dit niet zelf kan beoordelen, kan hij aan een collega extra informatie vragen.

Uw eigen omgeving

U bespreekt uw gevoelens over de behandeling met mensen in uw omgeving. Familie of vrienden kunnen u steunen en helpen bij het afwegen van alle voor- en nadelen.

Algemene informatie over uw ziekte en behandeling

U verzamelt algemene informatie. Over veel ziekten en behandelingsmethoden staat betrouwbare informatie op bijvoorbeeld www.thuisarts.nl en www.zorgkaartnederland.nl. Ook kunt u vaak folders krijgen bij uw zorgverlener, de huisarts, een patiëntenservicebureau in een ziekenhuis of een patiëntenvereniging.

Gerichte informatie

Hierover kunt u contact opnemen met een patiëntenvereniging. Patiëntenverenigingen beschikken vaak over gerichte informatie. Meestal zijn ze goed op de hoogte van verschillende of specialistische behandelingen. Soms kunnen zij u ook vertellen over ervaringen van andere patiënten met verschillende methoden.

Heeft u nog steeds twijfels en behoefte aan een persoonlijk advies van een andere deskundige? Vraag dan om een tweede mening.