Als u geen verwijzing krijgt

U heeft in principe recht op een tweede mening. Uw zorgverlener of huisarts moet u hiervoor dus naar een andere deskundige verwijzen. Hij mag dit alleen weigeren wanneer hij daarvoor ‘zwaarwegende’ redenen heeft. Bijvoorbeeld wanneer u voor elke kleine behandeling een tweede mening wilt, of voor een bepaalde aandoening al een tweede mening heeft gehad.

Wat kunt u dan doen?

Als u geen verwijzing krijgt, kunt u nog een keer duidelijk aan uw arts uitleggen waarom u de mening van een andere deskundige wenst. U kunt eventueel ook afspreken dat hij zelf voor u bij een andere arts informeert.

Blijft u bij uw verzoek om een tweede mening en wil de arts u niet verwijzen? Dan kunt u contact opnemen met de adviserend geneeskundige van de zorgverzekeraar. Deze kan bemiddelen of zo nodig zelf een verwijzing voor u regelen.
Als dit niet lukt, kunt u met een regionaal Adviespunt Zorgbelang overleggen. Misschien kan dit bureau voor u bemiddelen.

Ten slotte zijn er nog een paar radicale oplossingen. U kunt bijvoorbeeld een andere huisarts zoeken, die wèl de verwijzing wil geven. Daarvoor moet u wel van huisarts veranderen. U kunt ook zelf de tweede mening betalen.