Uw medisch dossier wijzigen (aanpassen)

Ziet u in uw dossier gegevens die naar uw idee niet kloppen? Die niet juist, verouderd of niet volledig zijn? Dan heeft u een aantal mogelijkheden. Dit zijn het recht op verbetering, het recht op aanvulling en het recht op verwijdering. Daarnaast is er een recht op afscherming van (bepaalde) gegevens.

Recht op verbetering

Uw kunt uw zorgverlener per mail of brief vragen onjuiste gegevens te verbeteren. Uw zorgverlener moet binnen een maand antwoorden of hij aan uw verzoek kan voldoen. Als hij geen wijzigingen wil aanbrengen in uw dossier, moet hij duidelijk aangeven waarom hij dit niet zal doen. Uw zorgverlener zal alleen feitelijke onjuistheden verbeteren. Hij beslist zelf of dit het geval is. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkeerde adresgegevens of onjuiste gegevens over onderzoeken. Als hij aan uw verzoek tegemoet komt, moet hij het dossier zo snel mogelijk aanpassen. Wanneer hij uw verzoek niet opvolgt, kunt u gebruikmaken van het recht op aanvulling of het recht op verwijdering.

Voorbeeld


In uw dossier bij de huisarts, leest u dat uw hoofdpijn wordt veroorzaakt door spanningen binnen het huwelijk. Volgens u was de hoofdpijn het gevolg van steeds terugkerende verkoudheid en verstoppingen. Spanningen verergerden de hoofdpijn wel, maar waren niet de oorzaak. Inderdaad heeft verwijzing naar de KNO-arts geholpen. Na zijn behandeling is uw hoofdpijn grotendeels verdwenen. Nu wilt u graag dat de huisarts de gegevens in uw dossier aanpast.

Recht op aanvulling

U kunt ook een aanvulling in uw dossier laten opnemen. Dit kan een (schriftelijke) verklaring zijn met uw kijk op de behandeling. Het kan ook de opvatting van een andere zorgverlener (second opinion) zijn. U geeft dit aan uw zorgverlener die het als aanvulling op zijn bevindingen opneemt in uw dossier. Hij heeft de plicht deze aanvulling aan uw dossier toe te voegen, ook als hij het hier niet mee eens is

Recht op verwijdering

Staan er volgens u overbodige gegevens in uw dossier of opmerkingen die u als kwetsend ervaart? Dan kunt u de zorgverlener verzoeken deze uit het dossier te verwijderen. Ook kunt u vragen bepaalde stukken weg te halen, wanneer u bang bent hiermee ‘achtervolgd’ te worden. 
Zo’n verzoek doet u schriftelijk. Uw behandelaar moet binnen drie maanden dit verzoek uitvoeren, tenzij hij het verzoek tot vernietiging weigert. 
Uw zorgverlener moet zeer goede redenen hebben om niet aan uw verzoek te voldoen. Bijvoorbeeld omdat iemand anders een groot belang heeft bij het bewaren van de gegevens. Bij ernstige erfelijke ziektes kan het belangrijk zijn dat kinderen of andere familieleden hier informatie over kunnen krijgen. Een andere reden kan zijn dat het verwijderen van de gegevens ‘goed hulpverlenerschap’ belemmert. Bijvoorbeeld wanneer ouders informatie over mishandeling uit het medisch dossier van hun kinderen willen verwijderen. 

Recht op afschermen van gegevens

Het elektronisch patiëntendossier biedt wat meer mogelijkheden om gegevens af te schermen. Gegevens staan dan wel in het dossier van uw zorgverlener, maar u kunt hem vragen om die gegevens voor (bepaalde) andere zorgverleners, waarmee u een behandelrelatie heeft, af te schermen. Zij krijgen deze gegevens dan niet te zien.
Als u uw gegevens niet beschikbaar stelt, kan dat invloed hebben op de behandeling. De zorgverlener waarbij u uw gegevens wilt afschermen, zal dit met u bespreken. Hij mag u vragen om een verklaring te tekenen waarin staat dat u zelf, voorgelicht en bewust, kiest voor het afschermen van uw gegevens.