Toestemming

Voor een onderzoek of ingreep door een zorgverlener, is toestemming van de patiënt vereist. U bepaalt dus zelf of u de voorgestelde behandeling wilt ondergaan. Aan de andere kant bepaalt de arts of een behandeling nodig is. U kunt dus wel van een behandeling afzien, maar niet een bepaalde behandeling eisen.

Geldt mijn toestemming voor de gehele behandeling?

Een behandeling bestaat meestal uit meerdere onderdelen. Bijvoorbeeld eerst een bloedonderzoek, dan een injectie, daarna een kleine ingreep en tot slot een nacontrole. 
Voor ieder onderdeel is uw toe-stemming noodzakelijk.

Voorbeeld


Na een fietsongeluk stelt de hulpverlener een kijkoperatie aan uw knie voor. De anesthesist voert een voorgesprek over de verdoving met u. Hij stelt een ruggenprik voor. Dat wilt u absoluut niet, omdat u bang bent voor de pijn. U geeft daar dus geen toestemming voor. Na overleg kiest u voor een volledige narcose.

Wordt altijd om toestemming gevraagd?

Wanneer er sprake is van een ingrijpende behandeling, zal de hulpverlener uitdrukkelijk uw toestemming vragen. U kunt hem in dat geval vragen om uw toestemming schriftelijk vast te leggen. In andere gevallen gaan hulpverleners ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft wanneer dit blijkt uit uw gedrag. Soms wordt toestemming verondersteld bij een kleine handeling, zoals het plakken van een pleister na het geven van een vaccinatie (inenting).

Voorbeeld


U bent door de huisarts verwezen om bloed te laten afnemen. U stroopt uw mouw op en steekt uw arm uit. Daaruit blijkt duidelijk dat u uw toestemming voor de bloedafname geeft.