Geen toestemming

U bent niet verplicht een behandeling te ondergaan. Ook niet als deze medisch gezien nodig is. U kunt altijd besluiten om geen toestemming te geven voor een behandeling.

Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef?

Als u geen toestemming geeft, moet uw zorgverlener dat respecteren. De behandeling gaat dan niet door. Uw zorgverlener moet er wel van overtuigd zijn dat u de gevolgen van uw beslissing begrijpt. Twijfelt hij daaraan, dan moet hij u opnieuw goed informeren.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw beslissing. U kunt uw zorgverlener dan niet op negatieve gevolgen van uw keuze aanspreken. Dat kan alleen als hij u niet goed heeft geïnformeerd.

Betekent dat het einde van de relatie met mijn zorgverlener?

Uw weigering betekent niet automatisch het einde van de relatie met uw zorgverlener. Misschien stemt u wel in met een andere behandeling. Of wilt u eerst kijken wat er gebeurt als u zich niet laat behandelen.

Voorbeeld


De tanden van uw ondergebit zijn verschoven. Uw tandarts zegt dat hij dit gemakkelijk met een beugel kan verhelpen. U wilt geen beugel. De tandarts blijft gewoon uw gebit controleren en zo nodig behandelen.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Nadat u toestemming heeft gegeven, kunt u van mening veranderen. Dan trekt u uw toestemming in. De zorgverlener zoekt dan samen met u naar een andere behandeling. 
U kunt ook besluiten om u helemaal niet te laten behandelen. Als een behandeling al is gestart, kunt u deze niet stoppen als daardoor uw veiligheid in gevaar komt.

Voorbeeld


U heeft kanker. In overleg met de specialist heeft u besloten een chemokuur te volgen. Dat betekent dat u een lange periode medicijnen moet gebruiken. De kuur valt u zo zwaar dat u besluit ermee te stoppen.

Mag ik het ziekenhuis verlaten wanneer ik dat wil?

U mag een ziekenhuis verlaten, ook als dat medisch gezien niet verstandig is. U hebt daarvoor geen toestemming van de behandelend arts nodig. Deze kan u wel vragen om een verklaring te ondertekenen dat u zelf wilt vertrekken. De arts kan dan later aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor uw vertrek. U bent niet verplicht zo’n verklaring te ondertekenen.

Voorbeeld


U bent zwanger. Vanwege hoge bloeddruk bent u opgenomen in het ziekenhuis. In uw situatie is het beter dat u zich rustig houdt, maar u wilt liever naar huis. U bent ervan overtuigd dat u thuis ook voldoende rust kunt nemen. U verlaat u het ziekenhuis, ook al raadt uw arts dit af.

Wat gebeurt er als ik geen toestemming kan geven?

Wanneer u zelf geen toestemming kunt geven, moet iemand anders dat voor u doen. Zo’n vertegenwoordiger neemt beslissingen die het meest in uw belang zijn. Of beter nog, zoals hij denkt dat u het zou willen.

Meer informatie hierover staat in de e-brochure Wie beslist?'