Als u twijfelt

Ook al krijgt u nog zulke goede informatie, u kunt altijd twijfelen of u er goed aan doet om u bijvoorbeeld te laten opereren. Bespreek uw twijfels met uw zorgverlener. Anders gebeurt er misschien iets dat u niet wilt.

Wat kan ik doen als ik twijfel over een behandeling?

Misschien wilt u eerst alles voor uzelf op een rijtje zetten en heeft u daarvoor informatie van een andere zorgverlener nodig. Mogelijk zijn er voor uw ziekte gespecialiseerde zorgverleners of ziekenhuizen. Dan kunt u een tweede mening vragen (zie de brochure ‘Een tweede mening’). Bespreek dit, zo mogelijk, eerst met uw eigen zorgverlener. Hij kan dan samen met u bezien naar wie u het beste kunt gaan. Hierover kunt u ook informatie vragen bij een patiëntenvereniging. U kunt ook meer inzicht krijgen in uw behandeling door inzage in uw dossier te vragen. Hierin staan alle gegevens over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. U kunt uw hulpverlener vra¬gen om het samen in te zien. Dan kan hij meteen uitleg geven.

Samen beslissen

In de gezondheidszorg beslist u als patiënt of u bepaalde zorg wilt. U komt tot de beste beslissing wanneer u actief meedenkt en ‘samen beslist’ met uw arts. De arts legt niet alleen uit wat er gaat gebeuren, maar gaat daarbij uit van uw wensen en situatie. Hij geeft u informatie over verschillende mogelijkheden en de medische voor- en nadelen hiervan. Zo komt u samen tot een aanpak die het beste bij u past, op basis van uw wensen. Het voordeel van samen beslissen is dat u meer vertrouwen in een behandeling heeft en er meestal ook meer tevreden over bent.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Daar kunt u terecht met vragen over zorg en zorgverzekering, over uitkeringen, wonen, vervoer, inkomen en patiëntenrechten.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur
of www.nationalezorgnummer.nl