Inleiding

De zorg of het contact met zorgverleners loopt soms anders dan u verwacht. Er gaat iets mis. U vraagt zich af of het wel klopt wat er is gebeurd, en bent misschien boos of teleurgesteld. 
Hoe dan ook. Als u ontevreden bent, heeft u het recht om een klacht in te dienen. De zorgverlener of instelling moet uw klacht serieus nemen en behandelen.

U kunt verschillende redenen hebben om een klacht in te dienen. U wilt bijvoorbeeld horen of u gelijk heeft. Of u vindt het belangrijk dat zoiets niet nog eens gebeurt. Misschien wilt u alleen uw verhaal kwijt. Maar het kan ook dat u een vergoeding wilt voor de schade. 

Als u een klacht wilt indienen, kunt u de volgende vragen hebben:

  • Wat zijn mijn rechten? 
  • Waar kan ik het beste terecht met mijn klacht?
  • Heeft het wel zin om te klagen?
  • Zijn er andere mogelijkheden?
  • Waar kan ik terecht voor advies?
  • Wie kan mij helpen bij het indienen van een klacht?

In deze brochure krijgt u een antwoord op deze vragen. We geven we u inzicht in uw recht om een klacht in te dienen in de zorg en in de mogelijkheden hiervoor.

Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.