Wat wilt u bereiken met uw klacht?

Bent u vooral boos over een de manier van communiceren, dan kan een gesprek met de zorgverlener soms al veel oplossen. Heeft de zorgverlener volgens u een fout gemaakt en wilt u nu dat dit wordt erkend? Wilt u een schadevergoeding? Of wilt u vooral herhaling voorkomen? Uw doel bepaalt wat u het beste met uw klacht kunt doen. Of u de klacht ook moet indienen bij de leidinggevende, een geschillencommissie of tuchtcollege. In dit hoofdstuk wijzen we u de weg.

Wegwijzer

Waar u het beste uw klacht kunt indienen, hangt af van wat u wilt bereiken. Vraag u daarom eerst af wat uw doel is, bijvoorbeeld: excuses, erkenning, verbetering van de kwaliteit, herstel van de behandeling of een maatregel tegen uw zorgverlener.

Uw doel en uw route

Klik op uw doel om te zien wat de route kan zijn.
Neem contact op met de zorgverlener over wie u een klacht heeft of met zijn leidinggevende. U kunt ook praten met de klachtenfunctionaris van de instelling, bijvoorbeeld als u een gesprek met de zorgverlener lastig vindt.
Neem contact op met de zorgverlener, zijn leidinggevende of de klachtenfunctionaris. Krijgt u geen gelijk of excuus? Dien dan uw klacht in bij de geschilleninstantie of de tuchtrechter.
Leg het gebeurde voor aan de zorgverlener en zijn leidinggevende. Vraag welke maatregelen zij nemen. U kunt de zaak ook neerleggen bij de klachtenfunctionaris, de geschilleninstantie of de tuchtrechter (als signaal).
Praat met uw zorgverlener of schrijf een email met uw vragen. U kunt daarbij hulp vragen aan de klachtenfunctionaris.
Praat over uw onvrede met uw zorgverlener. Een klachtenfunctionaris of een andere bemiddelaar kan u hierbij helpen.
Neem contact op met de klachtenfunctionaris van de instelling.
Dien uw klacht in bij de leidinggevende of de klachtenfunctionaris. Werkt dit niet? Leg de zaak dan voor aan een geschilleninstantie of de tuchtrechter.
Leg de zaak voor aan een beoordelende instantie, zoals de geschilleninstantie of tuchtrechter.
Schrijf een email aan de directie. Vraag hierbij hulp van bijvoorbeeld een klachtenfunctionaris. Heeft dit niet het gewenste resultaat? Ga dan naar de geschilleninstantie of de burgerlijke rechter. Zoek hierbij rechtshulp van bijvoorbeeld een Juridisch Loket.

Begrippenlijst

Klachtenfunctionaris 
Een klachtenfunctionaris is een onpartijdig medewerker van een zorginstelling. Elke zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris. U kunt contact met hem opnemen als u ontevreden bent of een klacht heeft over de zorgverlener. De hulp van een klachtenfunctionaris is gratis. 

Geschilleninstantie
Iedere zorgverlener / zorginstelling moet aangesloten zijn bij een geschilleninstanties. Deze onafhankelijke instantie bekijkt en beoordeelt klachten en daaruit voortkomende schadeclaims van de zorgvrager over de zorgverlener. De uitspraken van deze commissie zijn bindend.

Tuchtrecht / Tuchtcollege 
Het medische tuchtrecht is een soort rechtspraak waarbij een instantie (het tuchtcollege) beoordeelt of een arts of andere hulpverlener  volgens de voor hem geldende werkwijze heeft gehandeld. Het tuchtrecht geldt voor beroepen met een BIG-registratie, dat zijn: artsen, tandartsen, GGZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. 

Civiele rechter 
De civiele rechter behandelt zaken waarin personen of bedrijven een conflict hebben. Het kan gaan om zaken als echtscheidingen, burenruzies maar ook schadevergoeding bij medische fouten. Het gaat hier om zaken met een geldbedrag hoger dan €25.000. Bij zaken met een lager geldbedrag behandelt de kantonrechter de zaak.