De geschilleninstantie

Heeft de uitslag van de interne klachtenprocedure uw klacht onvoldoende opgelost of weggenomen? Heeft de zorgaanbieder zich niet gehouden aan de regels van de interne klachtenprocedure? Of is het niet mogelijk om uw klacht eerst neer te leggen bij uw zorgverlener of zorgaanbieder? Dan kunt u uw klacht indienen bij een geschilleninstantie.

Erkende geschilleninstanties

Uw zorgaanbieder of instelling is verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Deze geschilleninstantie is onafhankelijk en onpartijdig, en erkend door de overheid. De instantie doet bindend uitspraak over een klacht en kan eventueel een schadevergoeding toekennen van maximaal 25.000 euro. Gaat het om een hogere schade dan is alleen de rechter bevoegd. 

Op de site van de geschilleninstanties staat een overzicht van erkende instanties. Meer informatie vindt u op de website van de geschilleninstantie zelf. Voor meer informatie en advies kunt u ook contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg . 
Voor geschillen met zorgverzekeraars gelden deze instanties niet, daarvoor moet u bij de SKGZ zijn. 

Geschillenprocedure

U kunt bij de geschilleninstantie schriftelijk een klacht indienen. De geschilleninstantie bepaalt eerst of ze uw klacht formeel mogen behandelen. De geschilleninstantie behandelt uw klacht niet als:

  • uw klacht ook bij de rechter ligt of
  • de rechter al eerder een uitspraak heeft gedaan over uw klacht.

Sommige geschilleninstanties vragen een vergoeding bij het indienen van een klacht. Dit bedrag ligt ongeveer tussen de 50 en 130 euro, afhankelijk van de instantie en de hoogte van uw schadeclaim. U krijgt dit bedrag terug als u gelijk krijgt van de geschilleninstantie.

Uitspraak en bezwaar

Binnen zes maanden doet de geschilleninstantie een uitspraak over uw klacht. In samenspraak met partijen gebeurt dit mondeling tijdens een zitting of schriftelijk. In sommige gevallen krijgt u al eerder een uitkomst. De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend voor u en de zorgverlener. U kunt dus niet in beroep gaan. Wanneer u de uitspraak onredelijk vindt, kunt u de uitspraak aan de rechter voorleggen. Dit moet binnen twee maanden na de uitspraak van de geschilleninstantie. De rechter toetst dan alleen de manier waarop de geschilleninstantie uw klacht heeft behandeld.