Uw rechten en plichten als klager in het kort

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste rechten en plichten van u als klager nog eens kort op een rij.

Uw rechten

U heeft als klager recht op:

 • serieuze afhandeling van uw klacht;
 • duidelijke informatie over waar u terecht kunt voor (eerste) opvang en advies;
 • informatie over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen;
 • keuzevrijheid over waar u uw klacht wilt indienen;
 • informatie over wat er met uw klacht gebeurt;
 • duidelijkheid over termijnen van afhandeling van uw klacht;
 • kosteloze inzet van een klachtenfunctionaris;
 • de mogelijkheid u te laten bijstaan;
 • de mogelijkheid u te laten vertegenwoordigen;
 • de mogelijkheid om een onafhankelijk oordeel over uw klacht te krijgen;
 • vertrouwelijke omgang met uw klacht en uw gegevens;
 • het indienen van een klacht. Dit mag nooit nadelige gevolgen voor u hebben.

Het is belangrijk dat u uw vragen of klachten zo snel mogelijk aan de orde stelt. Dat doet u bij voorkeur eerst bij uw zorgverlener. Een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen.

Uw plichten

U heeft als klager de plicht om:

 • uw klacht (verder) toe te lichten;
 • de  zorgverlener de kans te geven zijn kant van de zaak toe te lichten;
 • u te houden aan afgesproken termijnen bij de afhandeling van een klacht; 
 • duidelijkheid te geven als u de klachtenafhandeling wilt stoppen;
 • de zorgverlener fatsoenlijk aan te spreken.

Op de volgende pagina staan organisaties waar u meer informatie kunt krijgen over uw rechten.