Inleiding

Wanneer er iets met uw gezondheid aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn zorg. Uw zorgverlener én u hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze kent. Om de positie van de patiënt te versterken, zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen u en uw zorgverlener. Bijvoorbeeld dat de zorgverlener u goed en volledig informeert over uw ziekte en de behandeling. De WGBO is op 1 april 1995 in werking getreden. Minstens zo belangrijk als een wettelijke regeling is de houding van u en uw zorgverlener. Dit betekent dat u zich allebei inspant om uw gezondheid te verbeteren. De zorgverlener werkt daaraan vanuit zijn (medische) deskundigheid. Hij geeft informatie en staat open voor uw vragen en eventuele klachten. Het is belangrijk dat u met de zorgverlener kunt overleggen over wat u van de behandeling verwacht. En dat u zelf ook meewerkt aan de behandeling. Dit onderwerp geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten uit de WGBO.

Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.