Het recht op informatie

In de WGBO staat dat u recht heeft op goede en volledige informatie over uw gezondheid/ ziekte en de mogelijke behandelingen. In de wet wordt dit duidelijk uitgewerkt. In dit hoofdstuk staat wat u mag verwachten van uw zorgverlener. En hoe u zelf kunt zorgen dat u goed geïnformeerd bent.

Waarover krijg ik informatie?

Een zorgverlener informeert u in begrijpelijke taal over:

  • uw ziekte of aandoening en de vooruitzichten;
  • de voorgestelde behandeling of het onderzoek en het doel daarvan;
  • eventueel andere behandelingsmogelijkheden; 
  • de gevolgen en eventuele risico’s van een behandeling of onderzoek; 
  • de medicijnen en eventuele bijwerkingen; 
  • de ontwikkelingen rond uw gezondheid en het verloop van de behandeling. 
Kortom: de zorgverlener vertelt u duidelijk wat er precies met u kan gebeuren en waarom. Deze informatie heeft u nodig om een beslissing te kunnen nemen over uw behandeling. Een beslissing waarbij u goed kunt afwegen wat u wilt bereiken met de behandeling en wat mogelijke risico’s zijn. Wanneer u niet alles in één keer kunt verwerken, kunt u de zorgverlener vragen het u in gedeeltes vertellen. Het is verplicht dat u alle informatie heeft gekregen én begrepen voordat de behandeling begint.

Hoe krijg ik informatie?

De zorgverlener heeft de plicht om u informatie te geven. Goede informatie krijgen is een samenspel tussen u en uw zorgverlener. Daar zijn geen precieze regels voor, omdat iedere patiënt weer anders is. De zorgverlener zal de informatie afstemmen op u. De een heeft meer uitleg nodig dan de ander. Misschien wilt u graag meteen horen waar het op staat, een ander juist niet. De zorgverlener moet zorgen dat u de informatie goed begrijpt. U heeft hierin zelf ook een rol. U kunt het gesprek goed laten verlopen door duidelijk te zijn. Bijvoorbeeld door te zeggen dat u meer wilt weten, of dat u nog niet alles begrijpt. Vraag alles wat u wilt weten.