Recht op privacy

Ook uw recht op privacy is vastgelegd in de WGBO. U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Alles wat u met uw zorgverlener bespreekt, moet geheim blijven.

Wat houdt het recht op privacy precies in?

Zorgverleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Dit heet ook wel het beroepsgeheim. Alleen personen die betrokken zijn bij uw behandeling, zijn op de hoogte van uw situatie. Informatie mag niet worden doorgegeven aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. Dat mag alleen met uw toestemming. 

Het recht op privacy houdt nog meer in. Medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kunt u vragen om in een aparte ruimte een gesprek met uw arts te voeren. Uw privacy moet zoveel mogelijk worden gerespecteerd.