Recht om te klagen

In de relatie tussen zorgverlener en patiënt gaat soms iets mis. Ook in de gezondheidszorg heeft u het recht om dan een klacht in te dienen. Klagen over een medische behandeling is niet altijd gemakkelijk. Toch is het belangrijk dat u uw onvrede uit en iets met uw klacht doet.

Hoe dient u een klacht in?

Het is verstandig om eerst te praten met de betrokken zorgverlener. Misschien is er sprake van een misverstand of heeft u informatie verkeerd begrepen. Als u dit met hem bespreekt, kunt u samen naar een oplossing zoeken. 
Komt u er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden om uw klacht in te dienen. Ziekenhuizen en instellingen hebben bijvoorbeeld een klachtenfunctionaris, waar u terecht kunt met uw vragen en klachten. 

Voor informatie over klachten over de zorg zie: ‘Klacht over de zorg