Rechten en plichten van de patiënt en zorgverlener

In deze brochure beschreven we al uw rechten als patiënt, zoals het recht op duidelijke informatie, de eis om toestemming te geven voor een behandeling en het recht op inzage in uw dossier. Als patiënt heeft u ook plichten. En zorgverleners hebben ook rechten én plichten.

Welke plichten heeft de patiënt?

U moet de zorgverlener zo duidelijk en volledig mogelijk informeren. Alleen dan kan hij een goede diagnose stellen en u deskundig behandelen. Ook moet u binnen redelijke grenzen zijn adviezen opvolgen. Ten slotte moet u de zorgverlener of de instelling (bijvoorbeeld het ziekenhuis) betalen. In Nederland is iedereen verplicht om hiervoor een zorgverzekering af te sluiten. 

Welke rechten heeft de zorgverlener?

Een zorgverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat u of uw vertegenwoordiger van hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid en overtuiging spelen een grote rol bij zijn beslissing. Als een zorgverlener vindt dat een bepaalde behandeling medisch niet noodzakelijk is, mag hij weigeren deze uit te voeren. Hij heeft een professionele verantwoordelijkheid. Zo zal een arts alleen behandelingen uitvoeren die hij medisch verantwoord vindt.

Plichten van de zorgverlener

De belangrijkste plicht van een zorgverlener is het verlenen van goede zorg. Daarnaast gelden voor hem de regels uit de WGBO zoals beschreven in deze brochure. Zo moet hij u onder andere goed en volledig informeren en uw toestemming vragen voor een behandeling.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Daar kunt u terecht met vragen over zorg en zorgverzekering, over uitkeringen, wonen, vervoer, inkomen en patiëntenrechten. Ook kunt u bij het Nationale Zorgnummer terecht voor informatie over en het aanvragen van een niet-reanimerenpenning.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur
of www.nationalezorgnummer.nl