Een huisarts kiezen

Een huisarts kiezen kan lastig zijn. Het is in ieder geval prettig als een huisarts en zijn werkwijze bij u passen. Dat kan voor iedereen verschillend zijn. Daarom is het verstandig om eerst een aantal punten op een rij te zeten. Dingen die u belangrijk vindt. Dat kan u helpen bij het maken van een keuze. Verder leest u in dit hoofdstuk ook meer over veranderen van huisarts.

Waarop kunt u letten bij het kiezen van uw huisarts?

Hieronder geven we een overzicht van allerlei dingen die belangrijk kunnen zijn. Maak op basis hiervan een lijst met punten/vragen die ervoor u toedoen en vul dit eventueel aan met andere punten.

Over de praktijk en de huisarts

 • Wat is de afstand naar de huisartsenpraktijk? 
 • Wil ik een man of vrouw als huisarts?
 • Wil ik een jonge huisarts of een oudere ervaren huisarts? 
 • Is er een gespecialiseerd verpleegkundige zoals een praktijkondersteuner GGZ of diabetesverpleegkundige in de praktijk aanwezig? 
 • Werkt de huisarts alleen of werkt hij samen met andere artsen en zorgverleners? 
 • Werkt de huisarts samen met een huisartsenpost, waar u ’s avonds, ’s nachts en in het weekend terechtkunt? 

Over het spreekuur en afspraken 

 •  Is er een inloopspreekuur of gaat alles op afspraak? Op welke manier kan ik afspraken maken?  
 • Wat zijn de spreekuurtijden? 
 • Is er een telefonisch spreekuur?
 • Hoeveel tijd neemt de huisarts per patiënt? 

E-consult en online informatie

 • Biedt de huisarts e-consult aan?  
 • Hoe gaat het met herhaalrecepten? 
 • Kan ik mijn gezondheidsgegevens online (op mijn computer of tablet) inzien? 

Over zijn werkwijze

 • Hoe denkt de huisarts over
  - alternatieve geneeswijzen? 
  - minder geaccepteerde of nieuwe behandelmethoden? 
  - euthanasie? 
 • Schrijft de huisarts snel medicijnen voor of wacht hij liever af? 
 • Heeft de huisarts een contract met uw zorgverzekeraar? 

Hoe kom ik erachter of een huisarts geschikt is voor mij?

Er zijn verschillende mogelijkheden om meer over uw huisarts te weten te komen, maar de keuze blijft altijd persoonlijk. Dit kunt u doen:

 • Uw oude huisarts weet misschien een geschikte collega voor u. 
 • Wanneer u pas verhuisd bent, kunt u bij mensen uit de buurt vragen welke huisarts zij hebben en hoe deze bevalt. 
 • Vraag familie, vrienden of kennissen naar hun ervaringen. Bedenk wel dat het gaat om persoonlijke ervaringen. Wat een ander goed of slecht vindt, hoeft niet voor u te gelden.
 • Op ZorgkaartNederland staan waarderingen van anderen over een huisarts.  
 • Elke zorgverzekeraar heeft een lijst met namen van huisartsen die in uw woonplaats werkzaam zijn. 
 • Op de website kiesuwhuisarts staat een overzicht van huisartspraktijken. 
 • Informeer bij Zorgbelang in uw regio. Kijk hier voor een overzicht. 
 • In het BIG-register kunt u zien of er maatregelen aan een huisarts zijn opgelegd. 

Waarvoor is een kennismakingsgesprek nuttig?

Voordat u een definitieve keuze maakt, kunt u een kennismakingsgesprek met een huisarts aanvragen. U krijgt dan een indruk van hem en de praktijk. In dit gesprek bespreekt u zaken, die u belangrijk vindt (zie ook de vragenlijst hierboven). U kunt ook vertellen wat u van een huisarts verwacht. Veel huisartsen vinden het zelf ook prettig om eerst kennis te maken. Het gesprek kan de basis leggen voor een vertrouwensband. 
Een kennismakingsgesprek kost de huisarts tijd. Daarom kan hij hiervoor een consult in rekening brengen. In de meeste gevallen zal uw zorgverzekeraar deze kosten vergoeden. Een kennismakingsgesprek is niet verplicht. Niet voor u, en niet voor de huisarts.

Mag ik van huisarts veranderen?

In Nederland bestaat het recht op vrije artsenkeuze. U kiest zelf wie uw huisarts wordt. En u mag van huisarts veranderen. 
U kunt om verschillende redenen van huisarts willen veranderen. U bent verhuisd of u wilt bijvoorbeeld graag dezelfde huisarts als uw partner – of juist niet. 
Het kan ook dat uw relatie met de huisarts niet goed is. Bijvoorbeeld dat u elkaar niet ligt of dat u zijn houding onprettig vindt. Misschien heeft u geen vertrouwen meer in uw huisarts. Het is ook mogelijk dat een huisartsenpraktijk wordt overgenomen door een andere arts, die u niet goed ligt. 

Hoe verander ik van huisarts?

U kunt dit het beste zo aanpakken: 

 •  u maakt een keuze voor een nieuwe huisarts; 
 • u vraagt of hij u als nieuwe patiënt accepteert; 
 • daarna schrijft u zich in bij de nieuwe huisarts door middel van een formulier; 
 • u deelt uw oude huisarts mee dat u een nieuwe huisarts heeft. Geef aan per wanneer u overstapt, en waarom u dat doet. U kunt hem dat mondeling, telefonisch of schriftelijk laten weten. De huisarts biedt u aan om het medisch dossier elektronisch of per aangetekende post over te dragen aan de nieuwe huisarts. Dit kost u geen geld.  

U beslist zelf of u uw medisch dossier wilt meenemen naar de nieuwe huisarts. We raden u dit wel aan voor het voortzetten van een veilige behandeling. 

U bent niet verplicht om zich in te schrijven bij een huisarts. Maar zonder eigen huisarts is het lastig om huisartsenzorg te krijgen. 

Mag een huisarts mij weigeren?

Uw wens om van huisarts te veranderen, kan op praktische problemen stuiten. De huisarts van uw keuze mag u weigeren als patiënt wanneer: 

 • u te ver weg woont. De huisarts moet bij spoed binnen 15 minuten bij de patiënt kunnen zijn. Soms hanteren huisartsen daarom bepaalde postcodegrenzen. 
 • de praktijk van de huisarts vol is. Dit is iets wat de huisarts zelf kan besluiten. 
 • u andere ideeën heeft over zorg dan de huisarts, bijvoorbeeld over alternatieve geneeswijzen of over euthanasie. 
 • een eerdere ervaring van deze huisarts met u geen goede basis vormt voor een vertrouwensband. Bijvoorbeeld wanneer hij kortgeleden als waarnemer onoverbrugbare problemen met u had over de behandeling of begeleiding.  

Een huisarts moet u altijd informeren waarom hij u als patiënt weigert en wijzen op andere mogelijkheden. Als een huisarts u om een andere reden (dan hierboven) weigert, kunt u aan uw zorgverzekeraar vragen of hij juist handelt. 

Mag een huisarts de relatie met mij beëindigen?

Een huisarts kan om verschillende redenen de relatie met u beëindigen. Er kan een praktische reden zijn. Hij houdt bijvoorbeeld op met zijn praktijk. Er kan ook een inhoudelijke reden zijn. De huisarts moet dan met goede redenen komen en mag niet zomaar ‘lastige’ patiënten opzeggen. Voorbeelden van goede redenen zijn: wanneer u zich agressief tegen de huisarts of anderen in de praktijk gedraagt. Of wanneer hij gewetensbezwaren heeft, of bijvoorbeeld persoonlijke gevoelens voor u krijgt. 
Als uw huisarts de relatie met u wil stoppen, moet hij u eerst waarschuwen dat hij dit nodig vindt. En met een duidelijke reden komen. Als de situatie vervolgens niet verandert, kan hij de relatie beëindigen. Hij moet u hierover tijdig schriftelijk informeren, zodat u tijd heeft om een nieuwe huisarts te zoeken. En uw huisarts is verplicht om u medische hulp te geven totdat u een nieuwe huisarts heeft. Als u dat wenst, kan hij u soms ook helpen bij het zoeken van een nieuwe huisarts. 

Kijk hier op onze website voor meer informatie over de huisarts.