Tijdens de afspraak

Goede informatie is een voorwaarde voor een goede behandeling. Als u zich goed voorbereidt op de afspraak met de huisarts, kunt u vragen stellen en bewuster kiezen voor een bepaalde behandeling of behandelaar. Vertel uw huisarts alles wat belangrijk kan zijn over uw klachten, gezondheid en uw leven. De huisarts zal ook allerlei vragen aan u stellen. Het is belangrijk daar zo goed en eerlijk mogelijk op te antwoorden.

Wat voor afspraken zijn er mogelijk bij de huisarts?

Naast het gewone spreekuur, hebben veel huisartspraktijken een telefonisch spreekuur. De doktersassistente regelt wanneer de huisarts u te woord staat. Sommige huisartsen hebben een avondspreekuur, e-mailconsult of inloopspreekuur voor hun patiënten. Als u denkt dat u een vraag of klacht heeft waar extra tijd voor nodig is, kunt u een dubbel consult (20 minuten) aanvragen. Uw huisarts kan hier dan rekening mee houden.

Wat kan ik aan mijn huisarts vragen over de behandeling van mijn klachten?

U kunt uw arts in ieder geval deze 3 goede vragen te stellen:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden? 
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?  

Deze vragen nodigen uw huisarts uit goede informatie te geven en een open gesprek met u te voeren. Samen met hem kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past. Dat helpt u om een goede keuze te maken, en maakt de kans van slagen het grootst. Zie ook: 3goedevragen.nl

Misschien lukt het u niet om direct goed te reageren op informatie van de huisarts. Vaak komen er thuis nog vragen boven. U kunt dan vragen om een tweede of derde gesprek. Op thuisarts.nl kunt u ook betrouwbare en goede informatie vinden over uw ziekte en de mogelijke behandelingen.

Wat wordt er van de patiënt verwacht?

Als patiënt heeft u de plicht om zo goed mogelijk mee te werken aan de gezamenlijk afgesproken behandeling. U stelt zich actief op tijdens de behandeling en blijft meedenken. Niet iedereen kan en wil zelf keuzes maken. Sommige mensen willen gewoon goed geholpen worden en erop kunnen vertrouwen dat ze goede zorg krijgen. Ook de situatie is bepalend. Wie erg ziek is, kan niet altijd meebeslissen over een behandeling. Daarnaast kunnen opleiding, vaardigheden en leeftijd van invloed zijn.

Mag ik het gesprek met de huisarts opnemen?

Soms is het moeilijk om alle informatie van de huisarts te onthouden of u later nog te kunnen herinneren. Dan kan het prettig zijn om het gesprek te kunnen terugluisteren. Of te kunnen delen met naasten of andere betrokken zorgverleners. U mag een gesprek met uw huisarts opnemen voor privégebruik.
We raden u aan om dit van tevoren met uw huisarts te bespreken, ook al is dit niet verplicht. Hij kan u dan helpen om het gesprek zo goed en begrijpelijk mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door af te sluiten met een samenvatting, die u kunt opnemen.
Voor het openbaar maken van de opname, bijvoorbeeld via sociale media, heeft u toestemming van de huisarts nodig. Dat geldt ook voor beelden zoals foto’s of een video.
U kunt u er ook voor kiezen om een naaste mee te nemen naar het gesprek, of om dingen op te schrijven.

Wanneer komt de huisarts op huisbezoek?

Wanneer u te ziek bent om naar de huisarts te gaan, komt hij naar u toe. Dat wordt huisbezoek of visite genoemd. Als dit nodig is, zal de huisarts in de meeste gevallen zelf aanbieden om op huisbezoek te komen. U kunt ook zelf om een huisbezoek vragen. Uw huisarts is niet verplicht om altijd op uw verzoek te komen. Op basis van uw verhaal en situatie beoordeelt hij of dit nodig is. Als hij een huisbezoek niet nodig vindt, kan hij telefonisch advies geven of medicijnen voorschrijven. Of u vragen om naar de praktijk te komen.