Waarneming

Als het nodig is, kunt u dag en nacht een huisarts bereiken. Ook in het weekend. Dat kan niet altijd uw eigen huisarts zijn. Maar hij moet wel voor waarneming zorgen als hij vrij is. Veel huisartsen regelen de zorg buiten praktijkuren via een huisartsenpost. Gegevens over de huisartsenpost kunt u krijgen bij uw huisarts of via uw gemeente.

Wanneer kan ik een beroep doen op een waarnemer of huisartsenpost?

Het vragen om hulp aan een waarnemer (bijvoorbeeld via een huisartsenpost) verloopt het beste als u zich aan deze regels houdt.

  • Zoek alleen contact met een huisarts buiten praktijkuren, wanneer uw vragen/klachten niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van uw eigen huisarts. Vraag bijvoorbeeld ’s avonds geen recept, omdat u ’s morgens geen tijd had om te bellen. 
  • Neem telefonisch contact op met de waarnemend arts. Hij kan dan beoordelen of het nodig is om langs te komen of niet. 
  • Zet voor het telefoongesprek met een waarnemer de belangrijkste dingen vast op een rij. Wat zijn de klachten en de verschijnselen? Hoelang heeft u klachten? Heeft u koorts? Welke medicijnen gebruikt u? Waar maakt u zich zorgen over? Vindt u iets alarmerend?
  • Schrijf het zo nodig even op. De omschrijving van de klachten is voor de waarnemer erg belangrijk om te bepalen welke zorg u nodig heeft. 
  • Wees duidelijk in wat u van de waarnemer verwacht. Wilt u dat hij langs komt? Vraag hem dat dan duidelijk en geef aan waarom u dat wilt. Maar misschien is zijn telefonische uitleg over uw klachten/ verschijnselen al voldoende. 

Welke regels gelden voor de waarneming?

  • De waarnemend huisarts is zelf verantwoordelijk voor zijn handelen. U kunt uw eigen huisarts daarop niet aanspreken. Wel is uw eigen huisarts ervoor verantwoordelijk om de zorg buiten praktijkuren zorgvuldig te regelen. Een student mag hem bijvoorbeeld niet waarnemen.
  • De waarnemend  huisarts wordt beschouwd als vervanger van de huisarts en heeft daarom toegang tot uw dossier, als dit mogelijk en nodig is. U kunt hier bezwaar tegen maken, maar dit kan nadelig zijn voor de zorgverlening. 
  • Nadat u bij de waarnemer bent geweest, krijgt uw eigen huisarts hiervan een verslag. Hiervoor is uw toestemming niet nodig. Wel kunt u de waarnemer vragen om geen informatie te geven aan uw eigen huisarts. De waarnemer beslist dan zelf of hij dit kan onderbouwen en met uw verzoek akkoord gaat.