Klachten over de huisarts

Als u niet tevreden bent over een gesprek, advies of een behandeling van de huisarts, is dat vaak op te lossen in een open gesprek. Maar hoe pakt u dat aan? En wat kunt u doen als u hier niet verder meekomt? We geven antwoord op de belangrijkste vragen over de behandeling van klachten over de huisarts.

Hoe bespreek ik een klacht met mijn huisarts?

Het is belangrijk dat u laat weten dat u niet tevreden bent. Dan kan de huisarts zaken herstellen of een misverstand bespreken en oplossen. Wilt u uw klacht rustig met uw huisarts bespreken, maak dan een aparte afspraak. Geef van tevoren kort aan waarover u wilt praten. Dan kan uw huisarts zich op het gesprek voorbereiden. 

Deze tips kunnen u bij het gesprek helpen:

  • Wacht niet te lang. Hoe eerder u uw onvrede bespreekt, hoe kleiner de kans dat het een eigen leven gaat leiden.
  • Schrijf van tevoren de punten op die u wilt bespreken. Dan vergeet u niet zo snel iets. En het kan u helpen wanneer u moeilijk uit uw woorden komt. 
  • Bedenk van tevoren wat u met het gesprek wilt bereiken. Wilt u dat de huisarts zijn excuses aanbiedt? Wilt u dat hij zich anders tegenover u opstelt? Wees hierover duidelijk tegen uw huisarts. 
  • Neem gerust een naaste mee. Die kan u helpen of aanvullen wanneer u er zelf niet helemaal uitkomt. 
  • Probeer het gesprek zakelijk te houden. Een ruzie lost niets op. 
  • Wanneer u bang bent dat uw huisarts u voortaan zal beschouwen als ‘die klagende patiënt’, vertel dat dan. Ook hier kunt u open met elkaar over praten. 
  • Bent u bang dat u niet goed uit uw woorden komt? Schrijf uw huisarts dan eerst een brief of mailbericht. Zet daarin ook of u een schriftelijke reactie of een gesprek wilt. 

Wat kan ik met dit gesprek bereiken?

Komt u in het gesprek tot een bevredigende oplossing, dan is dat voor beide partijen het beste. Uw relatie kan dan op een prettige manier worden voortgezet. Uw klacht kan bijvoorbeeld worden opgelost, doordat: 

  • de situatie anders in elkaar zit dan u dacht. Uw klacht berust op een misverstand. Omdat uw huisarts uitleg heeft gegeven, is uw probleem opgelost. 
  • uw huisarts een bevredigende uitleg geeft. U begrijpt waarom het zo is gegaan. 
  • uw huisarts uw klacht en uw gevoelens van onvrede erkent. Hij kan proberen de situatie te verbeteren of te herstellen. 

Het gesprek met de huisarts leidt niet tot een oplossing, wat nu?

Komt u er samen met de huisarts niet uit, dan kunt u verschillende dingen doen. De huisarts zal u verwijzen naar de klachtenfunctionaris van de praktijk. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en probeert op een informele manier tot een oplossing te komen. Hij spreekt geen oordeel uit. Hij probeert bijvoorbeeld de huisarts en u weer met elkaar in gesprek te brengen. Ook kan hij u helpen met het verwoorden van uw klacht, en deze zo duidelijk mogelijk op te schrijven.

Wanneer kan ik naar een geschilleninstantie?

Heeft de interne behandeling uw klacht onvoldoende opgelost? Of heeft de zorgaanbieder zich niet gehouden aan de regels van de interne klachtenprocedure? Of zijn de omstandigheden zo dat u uw klacht niet met de huisarts of zijn klachtenfunctionaris kunt bespreken? Dan kunt u naar een geschilleninstantie gaan. Binnen zes maanden doet de geschilleninstantie uitspraak over uw klacht. Deze instantie kan een schadevergoeding uitkeren tot maximaal 25.000 euro. De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend voor u en de huisarts.

Is er tuchtrecht voor huisartsen?

Voor huisartsen geldt een wettelijk tuchtrecht. Het doel is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg bestaat in dit geval uit artsen en juristen. U kunt een klacht indienen bij een Regionaal College wanneer u het handelen van uw huisarts wilt laten beoordelen door beroepsgenoten. Als het College uw klacht in behandeling neemt, wordt uw klacht zorgvuldig onderzocht. Het College kent geen schadevergoeding toe, maar kan maatregelen opleggen, zoals een boete of (tijdelijke) schorsing. Lees hier meer over het Tuchtcollege.

Wat kan mijn zorgverzekeraar doen?

Een aantal zorgverzekeraars heeft een eigen klachtenregeling, waar u met klachten over uw huisarts terechtkunt. Bij sommige verzekeraars treedt de adviserend geneeskundige als bemiddelaar op. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Kijk hier op onze website voor meer informatie over klachten over de zorg.