Inleiding

Voor een goede gezondheid van uw gebit gaat u naar de tandarts. Soms verwijst hij u naar een mondhygiënist, een orthodontist (voor bijvoorbeeld een beugel) of kaakchirurg. 
De tandarts controleert uw gebit regelmatig en verzorgt of behandelt het zo nodig. Een goede relatie met uw tandarts is de basis voor uw vertrouwen en een goede samenwerking. 

Maar welke tandarts past bij u? Wanneer worden de kosten vergoed? En wat doet u met een vraag of een klacht over de behandeling? 
Uw tandarts én u hebben rechten en plichten. Deze staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast hebben tandartsen ook zelf gedragsregels gemaakt. Daarin staat hoe een tandarts moet handelen. 

Deze brochure geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de relatie met de tandarts. Vragen over de keuze van een tandarts, informatie en toestemming, geheimhouding, kosten en over klachten over de tandarts. Zo weet u wat u van uw tandarts mag verwachten en hoe u zelf kunt bijdragen aan goede mondzorg. 

Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.