Informatie en toestemming

Voordat u wordt behandeld, geeft u daar toestemming voor. Hiervoor heeft u eerst goede informatie nodig over de voorgestelde behandeling en over andere mogelijke behandelingen.

Welke informatie over de behandeling heeft u nodig?

Een tandarts moet u in begrijpelijke taal informatie geven over: 

  • de toestand van uw gebit;
  • extra onderzoek, zoals het maken van foto’s;
  • de voorgestelde behandeling;
  • andere mogelijke behandelingen; 
  • de gevolgen of risico’s van de behandeling of het onderzoek; 
  • de vooruitzichten (prognose) na de behandeling en zonder behandeling;
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen; 
  • de kosten.

Wat betekent de toestemmingseis?

De tandarts mag u alleen behandelen met uw toestemming. Uiteindelijk beslist u dus zelf of u wordt behandeld. De tandarts geeft u alleen advies. Wanneer u heeft begrepen wat de behandeling allemaal inhoudt, kunt u met uw tandarts een behandelplan afspreken. Uw tandarts mag u een bepaalde behandeling niet opdringen. U mag dus uw voorkeur voor een andere behandeling geven of een behandeling afwijzen of uitstellen.
U kunt uw toestemming ook intrekken. In dat geval zoekt u samen met de tandarts naar een andere behandeling. Of u kunt besluiten om er vanaf te zien en u (nog) niet te laten behandelen. Bij een uitgebreide of ingrijpende behandeling geeft u schriftelijk toestemming door bijvoorbeeld uw behandelplan te ondertekenen.