Het medisch dossier en geheimhouding

De tandarts houdt een medisch dossier bij over de behandeling van uw gebit. Dit is zelfs verplicht. Alleen met uw toestemming mag hij informatie over u delen met anderen.

Mag de tandarts informatie over u delen met anderen?

Een tandarts heeft, net als andere zorgverleners, een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij geen informatie over u mag doorgeven aan anderen zonder uw toestemming. Alleen hulpverleners die direct bij uw behandeling zijn betrokken, bijvoorbeeld bij een verwijzing, mag de tandarts met uw veronderstelde toestemming over u informeren. Denk daarbij aan de mondhygiëniste of een kaakchirurg.

Mag ik mijn dossier inzien?

Uw tandarts is verplicht een dossier bij te houden. Hierin houdt hij gegevens over uw behandeling bij. Ook bewaart hij in uw dossier röntgenfoto’s. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier.

Kan ik een kopie krijgen?

U kunt een kopie krijgen van uw dossier of een gedeelte daarvan. Ook van een röntgenfoto kunt u een kopie vragen. De tandarts mag daarvoor geen vergoeding vragen, tenzij u een extra kopie wilt of u zeer vaak om een kopie vraagt. U kunt ook vragen of de tandarts een kopie van uw dossier op een beveiligde USB-stick wil zetten.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De tandarts moet de gegevens uit uw dossier minimaal vijftien jaar bewaren. Daarna kan hij de gegevens vernietigen. Vaak zal de tandarts geen redenen hebben om uw (elektronische opgeslagen) gegevens te verwijderen en ze dus langer bewaren.
U kunt ook zelf om vernietiging van uw gegevens vragen. Uw tandarts moet zwaarwegende redenen hebben om niet aan uw wens te voldoen. In dat geval moet hij u laten weten waarom hij uw verzoek weigert.