Kosten

Tandartskosten betaalt u voor een (groot) deel zelf, tenzij u hiervoor een aanvullende tandartsverzekering heeft. In dit hoofdstuk leest u meer over de tarieven en over welke mondzorg in de basisverzekering zit.

Hoe worden tandartstarieven bepaald?

De maximale tandartstarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daaraan moet elke tandarts zich houden. Techniekkosten, voor bijvoorbeeld een kroon, vallen niet onder deze regeling. De NZa raadt de tandarts aan de tarievenlijst op een zichtbare plaats neer te leggen, bijvoorbeeld in de wachtkamer. En om de tarieven op de website van de praktijk te zetten. 

Welke kosten krijg ik vergoed?

De meeste tandartskosten voor volwassenen zitten niet in de basisverzekering. Behandelingen bij een kaakchirurg, zoals het trekken van verstandskiezen, of de kosten voor een (vast) kunstgebit vallen vaak wel onder de basisverzekering. 
De meeste tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar vallen wél onder de basisverzekering, behalve orthodontie, kronen en bruggen. Voor deze tandartszorg, voor kinderen, in de basisverzekering betaalt u geen eigen risico. 
Wilt u zich voor tandzorg verzekeren, dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. De mogelijkheden voor een aanvullende verzekering, de pakketten en prijzen verschillen per zorgverzekeraar. Kijk daarvoor in uw polis of informeer bij zorgverzekeraar(s) naar de aanvullende tandartsverzekeringen. 

Hoe weet ik van tevoren wat een behandeling kost?

Moet u een dure behandeling ondergaan? Maak dan altijd van tevoren duidelijke afspraken met uw tandarts over de kosten. Vraag ook of het bedrag de uiteindelijke prijs is of dat er kosten kunnen bijkomen. Als u de informatie en het kostenoverzicht op papier wilt hebben, kunt u daar om vragen. 
Hiermee kunt u ook bij uw zorgverzekering nagaan welk gedeelte van de behandeling u vergoed krijgt en wat u zelf moet betalen. Wanneer u de kosten van de behandeling overziet, kunt u beslissen over de behandeling. Leg de afspraken die u met uw tandarts maakt schriftelijk vast. Dit voorkomt dat u later problemen over de rekening krijgt. 
Toch kan de rekening hoger uitvallen dan is afgesproken. Bijvoorbeeld bij onverwachte gevolgen (complicaties) of omdat de techniekkosten hoger uitvallen. Uw tandarts moet u daarover meteen informeren.