Als u een klacht heeft over de tandarts

Wanneer u een klacht heeft over uw tandarts, kunt u het beste eerst in overleg met hem naar een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw tandarts weet dat u niet tevreden bent. Komt u er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. We lichten ze hier kort toe.

Hoe bespreek ik een klacht met mijn tandarts?

In een gesprek kan de tandarts een misverstand recht zetten. Wilt u uw klacht rustig met uw tandarts bespreken? Maak dan een aparte afspraak hiervoor, zodat hij de tijd voor u kan nemen. Geef kort aan waarover u wilt praten, dan kan uw tandarts zich ook op het gesprek voorbereiden. 

Deze tips kunnen u helpen bij het gesprek over uw klacht.

  • Schrijf van tevoren de punten op waarover u wilt praten. 
  • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken. Wees hierover duidelijk naar uw tandarts. Wilt u dat hij zijn excuses aanbiedt? Wilt u dat hij de behandeling overdoet, zonder dat dit u extra geld kost? Wilt u dat hij toegeeft dat hij uw gebit verkeerd behandeld heeft? 
  • Neem een familielid of een goede bekende mee naar het gesprek. Laat dit uw tandarts wel van tevoren weten. 
  • Probeer het gesprek zo zakelijk mogelijk te houden. 
  • Bent u bang dat uw tandarts u voortaan zal zien als ‘die klagende patiënt’? Bespreek dit dan. 
  • U kunt uw tandarts ook eerst een brief (of mailbericht) sturen, als u bang bent dat u niet goed uit uw woorden komt. Zet in uw brief of u een schriftelijke reactie wilt of een gesprek.

Wat kan ik doen als het gesprek mijn klacht niet oplost?

Komt u tot een bevredigende oplossing samen met uw tandarts, dan is dat zowel voor u als uw tandarts het beste. U relatie kan dan op een prettige manier worden voortgezet. Lukt dat niet? Dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen. Elke zorgverlener is verplicht een klachtenregeling te hebben (zie ook de brochure ‘Klacht over de zorg’). Dit geldt ook voor de tandarts. 
In Nederland zijn er twee beroepsorganisaties voor tandartsen: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Tandartsen die hierbij zijn aangesloten, kunnen van de klachtenregeling van de beroepsvereniging gebruikmaken. Wanneer een tandarts niet is aangesloten bij een beroepsvereniging, moet hij zelf een klachtenregeling maken. Op de website van uw tandarts staat of en bij welke beroepsorganisatie hij is aangesloten. 

Wat kunnen de beroepsorganisaties doen?

Wanneer uw tandarts is aangesloten bij de ANT, kunt u bij het bureau klachtbehandeling terecht met uw klacht. 

Dit bureau probeert uw klacht direct op te lossen. Als dit niet kan, wordt u doorverwezen naar een ANT-klachtenfunctionaris die uw klacht dan probeert op te lossen. Daarnaast kunt u uw klacht laten beoordelen door de ANT-klachtenonderzoekscommissie. 

Wanneer uw tandarts is aangesloten bij de KNMT, kunt u via het KNMT-klachtenformulier uw klacht indienen. Een klachtenfunctionaris behandelt dan
uw klacht. 

Wat kan ik doen wanneer dit mijn klacht niet oplost en ik bijvoorbeeld een schadevergoeding wil?

Dan kunt u naar de geschilleninstantie mondzorg gaan. Deze zal een onafhankelijk oordeel over de klacht uitspreken en kan tot €25.000 schadevergoeding toewijzen. Voor een behandeling bij de geschilleninstantie mondzorg betaalt u €75,- griffiegeld.

Is er ook een tuchtcollege voor tandartsen? En hoe werkt dit?

Het tuchtrecht bewaakt de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening, en geldt ook voor tandartsen. Het medisch tuchtrecht wordt uitgevoerd door tuchtcolleges. Als u aan dit college een klacht over een tandarts voorlegt, zitten er tandartsen in het college. De voorzitter is een jurist. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het regionaal tuchtcollege in de regio waar uw tandarts woont. Het tuchtcollege beoordeelt alleen of de tandarts heeft gehandeld volgens de regels van de beroepsgroep. Als het tuchtcollege uw klacht in behandeling neemt, volgt een onderzoek. Daarna doet het college een uitspraak over het handelen van de tandarts. Het college kan maatregelen opleggen aan de tandarts, zoals een boete of een (tijdelijke) schorsing. De maatregelen zijn bedoeld om de goede kwaliteit van het beroep te waarborgen.

Bij tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen. Lees meer via deze link.

Wilt u meer weten over klachtbehandeling, lees hier meer.