Inleiding

Deze brochure gaat over het nemen van beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding in de gezondheidszorg. En wat er gebeurt wanneer u daarover niet (meer) zelf kunt beslissen. 

Voordat een dokter of een andere hulpverlener een behandeling bij u uitvoert, heeft hij uw toestemming nodig. Dit wordt ook wel ‘informed consent’ genoemd. Soms kunt u die toestemming niet meer geven. Bijvoorbeeld wanneer u erg in de war bent of buiten bewustzijn. Of als u vergevorderde dementie heeft. Dan geeft iemand anders toestemming voor uw behandeling. Dat is uw (wettelijk) vertegenwoordiger. Er zijn verschillende manieren om dit te regelen.       

Deze brochure geeft antwoord op allerlei vragen over wilsonbekwaamheid, het niet zelf kunnen beslissen over uw gezondheidszorg, zoals:

  • In welke situaties kan ik niet (meer) zelf beslissen? 
  • Wie bepaalt dit? 
  • Wie kan mijn vertegenwoordigen. Wie kan voor mij beslissen? 
  • Kan ik zelf een vertegenwoordiger benoemen? 
  • Wat doet een vertegenwoordiger?
  • Hoe maak ik een wilsverklaring? 

U krijgt informatie over wie u in de toekomst kunnen vertegenwoordigen en hoe u dat nu al kunt regelen. Ook voor vertegenwoordigers is deze informatie nuttig. Zij krijgen inzicht in hun taak en verantwoordelijkheden. 

Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.