Tot slot

Als u wilsonbekwaam bent, kan een ander voor u beslissen over uw zorg. Uw vertegenwoordiger heeft de moeilijke taak zoveel mogelijk in de lijn van uw wil te beslissen. Kennis over wat u wenst, kan hem helpen dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. 
Misschien heeft u later een vertegenwoordiger nodig. Denk nu al na over wat u zou willen. Wie zou u graag als vertegenwoordiger hebben? Hoe kijkt u aan tegen bepaalde behandelingen? Laat het uw hulpverleners en uw naasten weten. En leg het vast op papier. Zo krijgt u in de toekomst eerder de zorg die u wenst. En verlicht u de taak van uw vertegenwoordiger en uw hulpverlener. Zij weten wat u wilt.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Daar kunt u terecht met vragen over zorg en zorgverzekering, over uitkeringen, wonen, vervoer, inkomen en patiëntenrechten. Ook kunt u bij het Nationale Zorgnummer terecht voor informatie over en het aanvragen van een niet-reanimerenpenning.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur
of www.nationalezorgnummer.nl