Inleiding

Uw arts houdt een medisch dossier over u bij, zodat hij weet hoe het met uw gezondheid is, welke onderzoeken en behandelingen u heeft gehad en welke medicijnen u bijvoorbeeld gebruikt. Zo kan hij u zo goed mogelijk behandelen. Het is belangrijk dat er zorgvuldig met uw dossier wordt omgegaan. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en zijn behandelaar geregeld. Ook de rechten en plichten rond het medisch dossier. Er is bijvoorbeeld geregeld dat u in uw medisch dossier mag kijken (recht op inzage) en met wie uw arts uw gegevens mag delen. En welke regels daarvoor gelden.

In deze brochure leest u alles over de rechten en plichten rond het medisch dossier. Van het recht op inzage tot bewaartermijnen. Maar ook wat er in uw medisch dossier staat en wie in uw dossier mogen kijken.

Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.